Bæredygtighed

Bæredygtighed

Skjern Paper er en miljøoptimeret, energirigtig og socialt ansvarlig virksomhed, der i dag bør anses for at være en af verdens mest bæredygtige papirfabrikker. En mangeårig indsats med ambitiøse målsætninger har vist markante forbedringer.

Skjern Paper Bæredygtighedsrapport 2021

FN’s verdensmål

Skjern Paper lever op til en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, men vi vil især gerne fremhæve to verdensmål af betydning for os:

7. Bæredygtig energi

Ved at levere overskudsvarme til husstande i Skjern bidrager vi til at sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Vores eget kedelanlæg anvender så stor andel biobrændsel (flis) som muligt, og bidrager dermed til den grønne omstilling.

 

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Som genbrugsvirksomhed bidrager Skjern Paper i høj grad til at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Ved gradvist at øge kapaciteten af genbrugs­materialer og reducere affaldsmængden lever vi op til dette krav.

Ved at nyttiggøre stort set alle affaldspro­dukter og bringe biobundaske fra vores flisfyr tilbage til skoven bidrager vi til en forsvarlig håndtering af affald i hele dets livscyklus.