Skjern Papirfabrik skifter navn til Skjern Paper

Skjern Papirfabrik skifter navn til Skjern Paper

Skjern, 30. september 2019

Den 1. oktober 2019 ændrer Skjern Papirfabrik sit navn til Skjern Paper. Det nye navn afspejler en stigende grad af internationalisering i virksomheden, der i dag eksporterer mere end 90% af produktionen til en række europæiske emballage- og papirvirksomheder.

Skjern Paper blev grundlagt i 1965, er Danmarks eneste tilbageværende papirfabrik og fortsat 100% danskejet. Navneskiftet skal ses som et naturligt led i en mangeårig udvikling, hvor der er kommet øget fokus på bæredygtighed, grøn omstilling, energieffektive produktionsmetoder og genanvendelige kvalitetsprodukter.

Skjern Paper har været igennem en moderniseringsproces, hvor der er investeret i en større produktionsvolumen, som forvandler indsamlet genbrugspapir fra de nordiske lande til nye kvalitetsprodukter. Disse indgår i nye genanvendelige forbrugerprodukter over hele Europa, så ressourcerne udnyttes til det sidste.

- Vi er rigtig glade for vores nye navn, som vi nu skal have indarbejdet hos vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Med navnet Skjern Paper vil vi signalere nye tider på papirfabrikken, hvor bæredygtighed, grøn teknologi og energieffektivitet spiller en fremtrædende rolle og skaber værdi for vores kunder, udtaler CEO Jørgen Thomsen fra Skjern Paper.

Skjern Paper må regnes for at være en af de mest miljøvenlige papirfabrikker i verden. Fabrikken bruger blandt andet eget flisanlæg med biobrændsel til at fremstille damp til produktionen, vandforbrug og procesvand er reduceret markant, og så har Skjern Paper installeret Danmarks største varmepumpe af sin art, der forsyner over 2.500 husstande i Skjern med spildvarme.

 

Vil du vide mere?
For yderligere informationer til indholdet af denne pressemeddelelse kontakt venligst
CEO Jørgen Thomsen fra Skjern Paper A/S på +45 97 35 11 55 eller mail jt@skjernpaper.com.

 

Skjern Paper er Danmarks eneste papirfabrik. Skjern Paper er en grøn, ansvarlig og bære­dygtig virksomhed, der hver år fremstiller 75. 000 ton papir/karton af genbrugspapir til den europæiske papir- og emballageindustri. Virksomheden omsætter for over 200 millioner kroner årligt, beskæftiger 75 medarbejdere og investerer løbende i ny og miljøvenlig produktionsteknologi.